Kursy dla młodzieży
i dorosłych

Podczas zajęć dla młodzieży i dorosłych największy nacisk kładziemy na konwersację i umiejętność poprawnego reagowania
w codziennych sytuacjach.