Kursy dla dzieci

Oferujemy zajęcia języka włoskiego dla dzieci już od 4 roku życia! Nauka podczas zajęć oparta jest na kreatywnych zabawach ruchowych. Poprzez słuchanie żywej muzyki, śpiew, grę
na instrumentach, rysowanie, zabawy ruchowe dzieci mogą
w sposób bardzo naturalny przyswajać nowy język.