Dla starszych dzieci proponujemy bardzo dynamiczną metodę nauki języka hiszpańskiego COLORIN COLORADO. Jakie są zalety tej metody?

Metoda naturalna

Uczymy dziecko przez pełne „zanurzenie w język”, czyli tak jak dziecko uczy się języka ojczystego. Dzięki temu dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej.

Metoda spiralna

Jedną z największych zalet metody jest wykorzystywana w niej i skrupulatnie przestrzegana zasada spirali.
Czyli każdy nowy temat wprowadzany
na zajęciach oparty jest na słownictwie już wcześniej wprowadzonym.
Dzięki temu cały czas powtarzamy
i utrwalamy poznane słownictwo.

Metoda komunikacyjna

MINIDIALOGI to podstawa każdych zajęć. Podczas krótkich pytań-odpowiedzi dzieci są zapraszane
do tworzenia krótkich dialogów z wykorzystaniem poznanych słów.

Metoda ambitna

Dzieci są zanurzone w język hiszpański od pierwszej lekcji. Wiele słów jest wprowadzanych systematycznie, kładzie się nacisk na powtórki przez co dzieci robią szybki progres. Z drugiej jednak strony dziecko jest stymulowane do intuicyjnego rozumienia znaczeń w oparciu o kontekst, dzięki czemu jeszcze bardziej rozwija swoje kompetencje językowe, rozumiane jako zdolność do rozumienia i samodzielnego poprawnego tworzenia komunikatów wcześniej nie napotkanych.

Metoda Gardner friendly

Metoda wykorzystująca założenia teorii profesora Gardnera o inteligencji wielorakiej.
Metoda zapewnia dzieciom rozwój językowy kładąc nacisk na takie aktywności, które stymulują je do nauki. Zajęcia są bardzo różnorodne, tak aby każde dziecko niezależnie od dominującego u niego rodzaju inteligencji spośród tych wymienionych przez Gardnera w jego pracach, było zaciekawione na lekcji.